STROKOVNO VODSTVO

Društvo “SVETLO OBZORJE” Ljubljana,  vodimo:

Predsednik:                               mag. Vojko POLJANŠEK –  univ. dipl. pravnik in mediator

Podpredsednica:                      Ivana TURSAN POLJANŠEK  – predmetna učiteljica in svetovalka

Vodja strokovnega sveta:       dr. Janez CERAR –  doktor družinske medicine