PROGRAM DRUŠTVA

NAŠ PROGRAM

Naše društvo ustanovljeno z namenom, da pomagamo sedanjim in predvsem nekdanjim odvisnikom predvsem ozdravljenim alkoholikom, ki so po končanem bolnišničnem zdravljenju  ostali brez ustrezne psihoterapevtske podpore z vsemi težavami, ki se po odpustu iz zdravstvene ustanove pojavijo. Kar je pogosto vzrok, da  zaidejo na stara pota /recidiv/.  To pomoč jim po najboljših močeh poskusimo zagotoviti mi preko svojih programov, ki jih predstavljata:

Osnovni program:

  • skupinsko delo v terapevtskih skupinah
  • individualna terapevtska obravnava in pomoč posameznikom, ki jo potrebujejo.

Dopolnilni program:

  • terapevtski izleti
  • pohodništvo
  • udeležba na športnih tekmovanjih
  • druge prostočasne aktivnosti.

Terapija odvisnikov se izvaja po posebnem programu.

Vsi programi so brezplačni.