DEJAVNOST DRUŠTVA

SMO  DRUŠTVO

za psihoterapevtsko pomoč in terapevtsko svetovanje »SVETLO OBZORJE«  s sedežem na Ulici bratov Učakar 38, Ljubljana. Svoje aktivnosti pa izvajamo v prostorih Četrtne skupnosti Šiška,  kjer so tudi prostori naših treh terapevtskih skupin.

Naši člani so lahko vsi, ki so uspešno končali zdravljenje od alkohola, mamil in drugih  odvisnosti v zdravstveni ustanovi in tudi vse tiste fizične osebe, ki sprejemajo naš program zdravljenja odvisnosti in abstiniranja. Prav tako so naši člani lahko tudi partnerji in svojci odvisnikov.